مهندسی بهره برداری نفت دانشگاه آزاد بوشهر دانش آموخته مهندسی نفت گرایش بهره برداری از دانشگاه آزاد بوشهر و دانشجوی ارشد مهندسی اکتشاف دانشگاه یزد هستم، این وبلاگ -Petroleum Engineering At Islamic Azad University Of Bushehr -حاوی مطالب و جزوات کمک درسی و کتابهای مرتبط با مهندسی نفت در تمامی گرایش هاست. امیدوارم که این مطالب برای شما دوستان عزیز نفتی مورد استفاده واقع شه! اگه کسی از دوستان جزوه و یا کتابی در رابطه با مهندسی نفت داشت لطف کنه به ایمیلم ارسال کنه تا در وبلاگ قرار بدم که بقیه دوستان هم بتونن از اون استفاده کنن. Email: Utab.petroleum_engineering@yahoo com. http://petroleum91-bu.mihanblog.com 2017-06-23T12:22:39+01:00 text/html 2017-06-10T16:44:26+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مقالات زمین شناسی (سری اول) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/421 <br><div align="center"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8297416368/pattern_23_2147470.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8297416368/pattern_23_2147470.jpg" height="256" width="471"><br></div><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br> text/html 2017-06-04T16:48:52+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت زمین شناسی نفت-دکتر افشار حرب http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/420 <div align="center"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8296867726/Oil_Recovery_zamin_shenasi_.jpg" src="http://s8.picofile.com/file/8296867726/Oil_Recovery_zamin_shenasi_.jpg"><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2017-04-21T15:09:17+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده سایت های اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس ها http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/419 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA"><br></span></font></p><div align="center"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8292806484/nnmm.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8292806484/nnmm.jpg"></div><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br><br><br><br> text/html 2017-02-20T18:40:14+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت انواع نفتگیرها-دکتر سحابی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/415 <div align="center"><img alt="http://s4.picofile.com/file/8287127684/hjjj.png" src="http://s4.picofile.com/file/8287127684/hjjj.png"><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2017-01-23T11:08:24+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده روش تهیه و تنظیم گزارش ها و متون علمی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/409 <div align="center"><p align="center"><img alt="http://s5.picofile.com/file/8283580492/writing.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8283580492/writing.jpg"></p><p align="center"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>روش تهیه و تنظیم گزارش ها و متون علمی<b><br></b></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>تدوین: </b>دکتر سید حسین مجتهدزاده<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; فارسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 27 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> 483KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div> text/html 2017-01-22T19:13:40+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده هیدرات های گاز طبیعی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/418 <div align="center"><p align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8283582718/burning_hydrates.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8283582718/burning_hydrates.jpg"></p><p align="center"><br></p><div align="center"><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8283582034/Natural_Gas_Hydrates.pdf.html" target="_blank" title="هیدرات های گازی"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></a></p></div></div> text/html 2017-01-18T18:51:20+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده چارت چینه گرافی ایران و واحد های سنگی حوضه زاگرس http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/416 <br><br><br><br><br><br><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><font color="#006600">چارت چینه گرافی ایران</font></b></font><br></div><br><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8282967642/Copy_of_Ngdir4383.jpg" target="_blank" title="بب"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8282969284/Copy_of_Ngd383.jpg" src="http://s2.picofile.com/file/8282969284/Copy_of_Ngd383.jpg"></a><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای مشاهده سایز واقعی و وضوح بالا بر روی تصویر کلیک کنید!</font><br><br><font color="#009900">*******************</font><br><br><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>واحد های سنگی حوضه زاگرس</b></font><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8282967776/0000001_11.jpg" target="_blank" title="اااا"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8282969300/00001_11.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8282969300/00001_11.jpg"></a><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="3">برای مشاهده سایز واقعی و وضوح بالا بر روی تصویر کلیک کنید!</font><br></div><br><div align="center"><br></div><br><div align="center"><br></div> text/html 2017-01-18T18:15:20+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مقالات ژئوشیمی آلی (سری دوم) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png" src="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png"><br><br><br><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2017-01-18T18:11:10+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مجموعه سوالات درس موارد ویژه در مهندسی نفت دانشگاه یزد http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/414 <br><div align="center"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8282967200/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF.jpg" src="http://s9.picofile.com/file/8282967200/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF.jpg"></div><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br> text/html 2017-01-18T18:07:16+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مجموعه سوالات درس ژئوشیمی آلی دانشگاه یزد http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/413 <div align="center"><img alt="http://s4.picofile.com/file/8282966284/petroleum91_bu.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/8282966284/petroleum91_bu.jpg"><br><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2017-01-17T07:53:53+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مقالات ژئوشیمی آلی (سری اول) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/410 <div align="center"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png" src="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png"><br><br><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2016-12-29T05:08:08+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده Notice Board http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><br><a href="http://petedep.com/CMS_UI/content.aspx?id=0" target="_blank" title="خانه مهندسی نفت"><img class="decoded" alt="http://s6.picofile.com/file/8213733042/3.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8213733042/3.gif"></a><br><br><a href="http://petedep.com/CMS_UI/content.aspx?id=0" target="_blank" title="خانه مهندسی نفت"><font color="#330099"><font color="#3333FF"><b>برای ورود به خانه مهندسی نفت کلیک کنید...</b></font><br></font></a><br><b><br>تلفن تماس با خانه : </b> 88910398-021<br> petedep.info@gmail.com <b> : آدرس ایمیل </b><br> <b><font color="#3333FF">آدرس :</font> بالاتر از میدان ولیعصر؛ نرسیده به زرتشت؛ کوچه رحمتی بهمبری؛ پلاک 30؛ طبقه سوم ;خانه مهندسی نفت<br></b><br><br></div><strong></strong> text/html 2016-11-12T23:26:30+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه پتروفیزیک مخزن http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/408 <div align="center"><p align="center"><br></p><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" src="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" height="302" width="473"><p align="right"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>جزوه پتروفیزیک مخزن دانشگاه A&amp;M تگزاس<b><br></b></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>تدوین: (TEXAS A&amp;M UNIVERSITY) &nbsp; </b>Ching H. Wu<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی <br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 224 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> 4,072KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div> text/html 2016-10-18T08:57:38+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت نقطه ریزش و ابری شدن_آزمایشگاه نفت http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8271328992/%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AB%D9%84.png" src="http://s9.picofile.com/file/8271328992/%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AB%D9%84.png"><br><font size="4"><br></font><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پاورپوینت آموزشی نقطه ریزش و ابری شدن</font><br><font color="#CC0000" size="2">استاد راهنما :</font><font size="2"> جناب آقای</font></font></font></b><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> مهندس</font></font></font></b> تنگکی<br><font color="#CC0000">تدوین: </font>زهرا صادقی زاده</font></font><br></font></b></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8271327684/%D8%A2%D8%B2_%D9%86%D9%81%D8%AA12.pdf.html" target="_blank" title="آز نفت"><br><div align="center"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></p></div></a>