مهندسی بهره برداری نفت دانشگاه آزاد بوشهر دانش آموخته مهندسی نفت گرایش بهره برداری از دانشگاه آزاد بوشهر و دانشجوی ارشد مهندسی اکتشاف دانشگاه یزد هستم، این وبلاگ -Petroleum Engineering At Islamic Azad University Of Bushehr -حاوی مطالب و جزوات کمک درسی و کتابهای مرتبط با مهندسی نفت در تمامی گرایش هاست. امیدوارم که این مطالب برای شما دوستان عزیز نفتی مورد استفاده واقع شه! اگه کسی از دوستان جزوه و یا کتابی در رابطه با مهندسی نفت داشت لطف کنه به ایمیلم ارسال کنه تا در وبلاگ قرار بدم که بقیه دوستان هم بتونن از اون استفاده کنن. Email: Utab.petroleum_engineering@yahoo com. http://petroleum91-bu.mihanblog.com 2017-01-18T01:35:06+01:00 text/html 2017-01-17T13:40:20+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مقالات ژئوشیمی آلی (سری دوم) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/411 <div align="center"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png" src="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png"><br><br><br><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2017-01-17T11:23:53+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده مقالات ژئوشیمی آلی (سری اول) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/410 <div align="center"><img alt="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png" src="http://s2.picofile.com/file/8282798134/prihour.png"><br><br><br><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div><br></div> text/html 2016-11-13T02:56:30+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه پتروفیزیک مخزن http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/408 <div align="center"><p align="center"><br></p><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" src="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" height="302" width="473"><p align="right"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>جزوه پتروفیزیک مخزن دانشگاه A&amp;M تگزاس<b><br></b></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>تدوین: (TEXAS A&amp;M UNIVERSITY) &nbsp; </b>Ching H. Wu<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی <br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 224 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> 4,072KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div> text/html 2016-10-18T12:27:38+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت نقطه زیزش و ابری شدن_آزمایشگاه نفت http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><img alt="http://s9.picofile.com/file/8271328992/%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AB%D9%84.png" src="http://s9.picofile.com/file/8271328992/%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AB%D9%84.png"><br><font size="4"><br></font><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پاورپوینت آموزشی نقطه ریزش و ابری شدن</font><br><font color="#CC0000" size="2">استاد راهنما :</font><font size="2"> جناب آقای</font></font></font></b><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> مهندس</font></font></font></b> تنگکی<br><font color="#CC0000">تدوین: </font>زهرا صادقی زاده</font></font><br></font></b></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8271327684/%D8%A2%D8%B2_%D9%86%D9%81%D8%AA12.pdf.html" target="_blank" title="آز نفت"><br><div align="center"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></p></div></a> text/html 2016-09-18T22:04:24+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده کتاب خواص سنگ و سیال مخزن نفت http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/406 <div align="right"><div align="center"><h1 id="title" class="a-spacing-none"><img alt="http://s8.picofile.com/file/8267880818/Dandekar_Abhijit_.png" src="http://s8.picofile.com/file/8267880818/Dandekar_Abhijit_.png"><br><br></h1></div><br><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/book.jpg" style="width: 15px; height: 24px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong>عنوان:</strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large"> </span></font><font size="2"><span id="productTitle" class="a-size-extra-large"><span class="a-list-item"><span class="a-declarative" data-action="fbt-checkbox-click" data-fbt-checkbox-click="{&quot;itemNum&quot;:&quot;1&quot;,&quot;offerListingID&quot;:&quot;e9ENl7PovyhSm7z5qePBBKN%2FA8MduxM72T%2Bev801NQUugIwC0c2wnlI5I3hq23tzKvXz5pGl1pdfUZrVFeUGOAjYGGo8ZIsdMvotexz%2FQmCME3X%2BGug6ig%3D%3D&quot;,&quot;asin&quot;:&quot;1439876363&quot;}"><span class="a-label a-checkbox-label"><span>Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties</span></span></span></span></span><br><br></font><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/previewi.jpg" style="width: 21px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">نویسنده:&nbsp;</span> <span class="authtext"><span class="a-list-item"><span class="a-declarative" data-action="fbt-checkbox-click" data-fbt-checkbox-click="{&quot;itemNum&quot;:&quot;1&quot;,&quot;offerListingID&quot;:&quot;e9ENl7PovyhSm7z5qePBBKN%2FA8MduxM72T%2Bev801NQUugIwC0c2wnlI5I3hq23tzKvXz5pGl1pdfUZrVFeUGOAjYGGo8ZIsdMvotexz%2FQmCME3X%2BGug6ig%3D%3D&quot;,&quot;asin&quot;:&quot;1439876363&quot;}"><span class="a-label a-checkbox-label"><span class="a-size-small">Abhijit Y. Dandekar</span></span></span></span></span><span class="authtext"></span> &nbsp;&nbsp; <div><span class="secondary"><span dir="ltr"></span></span><span class="secondary"><span dir="ltr"><br></span></span></div><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"></span></span><br><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png" src="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png"><b> ویرایش:</b> 2st Edition<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/glyphlab_previewo.jpg" style="width: 18px; height: 21px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; مترجم:</span>&nbsp; -<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:</strong> 508صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:</b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> بدون رمز</font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="font-weight: bold;"> </span><span dir="ltr">11,686 KB</span><br><br></div> <div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div> <div align="right"><br></div> text/html 2016-09-03T22:00:28+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده گزارشکار آزمایشگاه انتقال حرارت (قسمت دوم) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><div align="center"><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8105232326/enteghale_hararat.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8105232326/enteghale_hararat.jpg" height="239" width="456"></p></div></div></div></div></div><div align="right"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">این مجموعه گزارشکار آزمایشگاه انتقال حرارت شامل موارد زیر می باشد:</font><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- (exchanger)مبدل حرارت دولوله ای</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- گزارشكار آزمایشگاه حرارت كلی</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">3- انتفال حرارت هدایتی</font><br></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2">4- انتقال حرارت از طریق تشعشع<br>5- انتقال حرارت به روش جابجایی<br>6- انتقال حرارت جابجایی آزاد ی اجباری<br>7- انتقال حرارت هدایتی<br>8- انتقال حرارت </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font face="Mihan-Iransans" size="2">از طریق </font>تشعشع<br>9- تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات<br>10- جابجایی آزاد<br>11- سطوح گسترش یافته<br>12- مبدل حرارتی<br>13- مبدل های حرارتی<br>14- انتقال حرارت هدایتی<br></font></div><br><div align="center"><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div></div><br></div> text/html 2016-09-02T07:33:05+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده نگاهی به شیل های گازی و نحوه ی تولید از آن ها http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/404 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8266179934/fdzzjn.png" src="http://s6.picofile.com/file/8266179934/fdzzjn.png" height="322" width="509"></div><br><br><p align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></p><br> text/html 2016-09-02T07:19:48+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده کتاب راهنمای گاز شیل http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/403 <div align="right"><div align="center"><div align="center"><br></div><img alt="http://s7.picofile.com/file/8266298550/shale_gas_handbook_129580.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8266298550/shale_gas_handbook_129580.jpg"></div><div align="center"><br></div><br><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/book.jpg" style="width: 15px; height: 24px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong>عنوان: </strong>Shale gas handbook&nbsp;<strong> <span style="color: #ff0000;"></span></strong><b> </b><div><br></div> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/previewi.jpg" style="width: 21px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">نویسنده:</span> Norton Rose Fulbright <br><br><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png" src="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png"><b> ویرایش:</b> -<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/glyphlab_previewo.jpg" style="width: 18px; height: 21px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; مترجم:</span>&nbsp; -<br> <br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:</strong> 152 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:</b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> بدون رمز</font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp; </span>199,549KB<br><br><div align="center"><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div></div></div> text/html 2016-09-01T23:04:25+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده کتاب مهندسی حفاری آزر http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/402 <div align="right"><div align="center"><div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265958326/J_J_Azar_G_Robello_Samuel_Drilling_Engineering.png" src="http://s7.picofile.com/file/8265958326/J_J_Azar_G_Robello_Samuel_Drilling_Engineering.png"></div><br></div><div align="center"><br></div><br><img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/book.jpg" style="width: 15px; height: 24px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><strong>عنوان: </strong>Drilling Engineering<strong> <span style="color: #ff0000;"></span></strong><b> </b><div><br></div> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/previewi.jpg" style="width: 21px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">نویسنده:</span> J.J. Azar -&nbsp; G. Robello Samuel <br><br><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png" src="http://s5.picofile.com/file/8113360242/IconGraphic_Icons1.png"><b> ویرایش:</b> -<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/glyphlab_previewo.jpg" style="width: 18px; height: 21px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; مترجم:</span>&nbsp; -<br> <br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:</strong> 500 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; انگلیسی<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:</b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> بدون رمز</font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp; </span>199,549KB<br><br><div align="center"><div align="center"><div><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div></div></div> text/html 2016-08-30T13:08:02+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده پاورپوینت مقدمه ای بر نشانه های زیستی (بیومارکرها) و کاربردهای آن ها http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/401 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8265692984/%D8%B0%D9%87%D8%AE.png" src="http://s6.picofile.com/file/8265692984/%D8%B0%D9%87%D8%AE.png"></div><b><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></b><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">پاورپوینت آموزشی مقدمه ای بر نشانه های زیستی (بیومارکرها) و کاربردهای آن ها</font><br><font color="#CC0000">استاد راهنما :</font> جناب آقای دکتر سیدحسین مجتهدزاده<br></font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000">تدوین: </font>زهرا صادقی زاده</font></b></font><br></div><br><div align="center"><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8265691784/19Biomarkers_Utab71.pdf.html" target="_blank" title="مقدمه ای بر نشانه های زیستی (بیومارکرها) و کاربردهای آن ها"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></a></p></div> text/html 2016-08-28T22:48:34+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده جزوه سنگ شناسی رسوبی دانشگاه پیام نور http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/400 <div align="center"><p align="center"><br></p><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" src="http://s5.picofile.com/file/8159857434/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87123.png" height="302" width="473"><p align="right"><br></p><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116035626/book_icons_azure_series_vector_1031953.jpg"><b>عنوان:&nbsp; </b>جزوه سنگ شناسی رسوبی دانشگاه پیام نور (خلاصه کتاب سنگ شناسی رسوبی مهندس حسین پروین)<br></div><div align="right"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8116034076/teacher_Icon.jpg"><b>تدوین: </b>علی حسین جلیلیان (عضو هیئت علمی مرکز اهواز)<br><br>&nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/note.jpg" style="width: 18px; height: 18px;" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">زبان:</span>&nbsp; فارسی <br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Pages.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <strong>تعداد صفحات:&nbsp;</strong>&nbsp; 244 صفحه<br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/Publisher.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">نوع فایل:</span>&nbsp; PDF<br><br><font size="1"><b><font size="1"><b>&nbsp;</b></font><font size="1"><b><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png" src="http://s5.picofile.com/file/8124913550/PasswordUtilityIcon.png">&nbsp;&nbsp; رمز فایل:&nbsp;</b></font> </b><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif">ندارد</font></font></font><br><br> &nbsp; <img alt="" src="http://www.306.ir/ReadBook.ir/tools/Pictures/FileType.gif" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; <span style="font-weight: bold;">حجم:</span> 4,072KB<br></div><div align="center"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" src="http://s5.picofile.com/file/8136184626/green_4_.gif" height="101" width="325"></div></div> text/html 2016-08-25T22:58:13+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده حوضه های رسوبی ایران و بلوکهای عملیات اکتشافی http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/388 <br><div align="center"><img alt="http://s7.picofile.com/file/8265641742/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A81.jpg" src="http://s7.picofile.com/file/8265641742/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A81.jpg"></div><br><br><p align="center"><a href="http://s2.picofile.com/file/8263438842/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="حوضه های رسوبی ایران و بلوکهای عملیات اکتشافی"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></a></p><br> text/html 2016-08-20T22:20:39+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده خواص پتروفیزیکی سنگ http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/399 <div align="center"><img alt="http://s1.picofile.com/file/8264527476/Petro.png" src="http://s1.picofile.com/file/8264527476/Petro.png"></div><br><br><div align="center"><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8240376592/Petrophysical_Rock_Properties.pdf.html" target="_blank" title="خواص پتروفیزیکی سنگ ها"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></a></p></div><br> text/html 2016-08-20T22:06:59+01:00 petroleum91-bu.mihanblog.com زهرا صادقی زاده سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران (مهندسی نفت) http://petroleum91-bu.mihanblog.com/post/398 <div align="center"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8265645118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.png" src="http://s6.picofile.com/file/8265645118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.png"></div><br><div align="center"><br></div> <div align="center"><p align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8265488984/sherkat_naft.zip.html" target="_blank" title="سوالات آزمون شرکت نفت"><img class="decoded" alt="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" src="http://s5.picofile.com/file/8109329418/Red_Button_Download_.png" height="59" width="193"></a></p><br><br></div> <br>